SCHAGEN - Op vrijdag 15 september verzorgen wethouder Ben Blonk en Mascotte Druppie de feestelijke aftrap voor de DrinkWater-campagne op de Sint Jozefschool in ’t Zand. Dit is het stratsein voor verschillende scholen en peuterspeelzalen om vaker water te drinken in plaats van zoete drankjes.

Tijdens de aftrap zijn er die dag leuke activiteiten in het teken van de gezonde leefstijl en krijgen alle kinderen op de basisschool een DrinkWater-bidon voor op school uitgereikt. Deze bidon kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken na de gymles, speel- of lesmomenten. Daarnaast wordt er lesmateriaal beschikbaar gesteld met leuke opdrachten over gezond eten en drinken. In de school worden de kranen extra zichtbaar gemaakt en er is informatie voor ouders. Ook voor de peuters op de peuterschool en kinderopvang zijn er leuke speelmaterialen die het drinken van water leuk en cool maken.

Gemeente Schagen wil kinderen en hun ouders laten ervaren dat gezond eten en bewegen leuk en lekker is, én dat je je er gezonder en fitter bij gaat voelen. Water drinken in plaats van dik makende zoete drankjes moet wat de gemeente betreft weer de normaalste zaak van de wereld worden. In samenwerking met de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang werkt gemeente Schagen aan de bevordering van dit bewustzijn.

De DrinkWater campagne van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wordt door de basisscholen, de peuterscholen en kinderopvang goed ontvangen, zoals blijkt uit de toename van ‘gezonde dagen’ in de week en ‘waterbreaks’ in de week, waarbij in pauzes water wordt gedronken en fruit wordt gegeten in plaats van zoete drankjes en koek. Deze positieve beweging blijft de gemeente actief stimuleren. De DrinkWater-campagne die op 15 september wordt gelanceerd is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Meer informatie over de JOGG: aanpak: Jongeren Op Gezond Gewicht is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en hun omgeving. Dit resulteert in een meerjarig programma met allerlei acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders.

Het doel is om overgewicht en obesitas bij jongeren te verminderen. De gemeente gaat dit samen met GGD/JGZ, scholen, kinderopvanglocaties, peuterscholen, verloskundige praktijken, diëtistes, bedrijfsleven, sportclubs en andere partijen aanpakken. De JOGG-regisseur, Judith Gielens coördineert de initiatieven. Voor meer informatie kijk op de website www.jogg.nl