De tot heden zeer positieve samenwerking tussen VV Schagen en SRC heeft er toe geleid dat er een bestuurs onafhankelijke commissie is ingesteld met mensen van SRC en van Schagen, die rond april 2017 met een vrijblijvend advies naar beide besturen zullen komen hoe in hun ogen de toekomst van het voetbal in de stad Schagen er uit zou kunnen zien. Deze commissie bestaat uit Gert Tuinsma (Schagen), Peter Reenalda (Schagen), John Pannekeet (SRC) en George Fels (SRC). Zij hebben een volledig open opdracht meegekregen, niet sturend op een fusie en niet sturend op 2 zelfstandige clubs.

Er komen zaken aan de orde als de maatschappelijke ontwikkelingen (wat mogen we verwachten aan nieuwe jeugdleden), de financiën (wat is er nodig om een voetbalclub gezond te laten functioneren, wat is de invloed van de terugtrekkende beweging van de gemeente) en natuurlijk wordt er gekeken naar de sportieve kanten (wat zijn de ambities en hoe kunnen die worden behaald).

Het bestuur hoopt dat ze met behulp van dit advies de juiste stappen kunnen zetten om op een gezonde manier voetbal te kunnen blijven aanbieden in de stad Schagen.