SCHAGEN - In opdracht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt op dit moment gewerkt aan toekomstplannen voor brandweerkazernes in de kop van Noord-Holland. Vooralsnog behelzen de plannen dat twee kazernes in de Noordkop verdwijnen en dat 14 kazernes een uitgekleed takenpakket krijgen toebedeeld, waaronder in de gemeente Schagen de post in Dirkshorn.

Fractievoorzitter Angelique van Wijk: “De VVD Schagen vindt de veiligheid van onze burgers buitengewoon belangrijk en maakt zich zorgen over de huidige plannen en over de wijze waarop de procesmatige aanpak daarvan verloopt. We missen het doel en de onderbouwing van de plannen. Er heerst grote onrust bij brandweerlieden, die zich intrinsiek verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van onze inwoners. Naast eigen inwoners bevinden zich in de zomer ook veel recreanten in onze regio. Iedereen mag verwachten dat er adequate hulp komt als 112 wordt gebeld.”Op 2 juni vergaderde de Regionale Raadscommissie, waarbij de fractievoorzitters van politieke partijen uit Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel aanwezig waren. Ook Krishna Taneja, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, nam deel aan de vergadering. VVD Schagen greep het moment aan om te benadrukken dat er onrust heerst onder de vrijwillige brandweerlieden en informeerde bij hem naar het proces en de huidige stand van zaken.

Dhr. Taneja gaf aan dat er gesprekken zijn geweest met postcommandanten en dat kazernes inmiddels een powerpointpresentatie hebben ontvangen waarin op hoofdlijnen de richting is aangegeven. Tijdens de vergadering werd besloten dat er in juli een openbare beeldvormende vergadering wordt georganiseerd. Op navraag van de VVD beloofde Taneja dat de komende weken alle posten worden bezocht en dat er alles aan wordt gedaan om met iedereen in gesprek te gaan. Naar verluidt worden de eerste plannen in oktober gepresenteerd en kunnen gemeenteraden daar hun zienswijze op geven. Een beslissing volgt dan mogelijk in december.