SCHAGEN - De zorgcentra in de Kop van Noord-Holland hebben grote moeite om vakantiekrachten te vinden. Dat stelt Woonzorggroep Samen in een brief aan de bewoners. Het tekort is zelfs zo nijpend dat kantoormedewerkers in de zomer worden ingeschakeld om mee te helpen. Ook familieleden van de bewoners is gevraagd of ze af en toe mee willen helpen bij een activiteit.

Woonzorggroep Samen zegt er in de brief het afgelopen halfjaar veel aan te hebben gedaan om vakantiekrachten te vinden. Volgens Caroline Beentjes van de Raad van Bestuur is het probleem van vakantiekrachten erger dan vorig jaar en zijn daarom schriftelijk alle betrokken geïnformeerd. "We zien het tekort in de zomerperiode steeds meer oplopen. Ieder jaar wordt het erger. Wij maken ons zorgen."

Het zorgcentrum zegt er alles aan te doen dat de bewoners er niets van merken. Beentjes: "We proberen mensen zoveel mogelijk in te zetten daar waar ze kunnen. Kantoorpersoneel zal helpen met hand- en spandiensten, zoals een broodje smeren, spelletjes spelen, een bed opmaken. De kwaliteit zal uiteraard gehandhaafd blijven. Medische zorg blijft bij verpleegkundigen."

Familieleden van de bewoners zeggen de situatie te begrijpen. "Mantelzorgers en familieleden reageren vol begrip en bieden zelfs aan om lijsten te maken van wanneer wie waar kan helpen in het huis. Maar we houden ons hart vast voor volgend jaar. Uit voorzorg hebben we extra leerlingen aangenomen. Zij komen de komende zomer ook helpen, maar dat biedt geen garantie dat het volgend jaar geen problemen op zal leveren."

Landelijk probleem
Het probleem speelt niet alleen bij Woonzorggroep Samen, aldus Beentjes. Vrijwel alle huizen in de regio kampen hiermee. Het is vooral ook een landelijk probleem om aan geschoold personeel en om aan vakantiekrachten te komen. Woordvoerder Maureen Wijnschenk van Omring zegt echter dat daar geen extreem tekort aan vakantiekrachten is. "Wij doen er veel aan om voldoende vakantiehulpen te vinden. Er zijn dit jaar wel vacatures, maar dat is niet meer dan in andere jaren."