SCHAGEN - Kloppende adresbestanden zijn erg belangrijk voor u als inwoner. Als iemand een verkeerd adres opgeeft, kan dit namelijk leiden tot fraude. U kunt dan voor zaken worden aangesproken die niet voor u bedoelt zijn. Bijvoorbeeld bij een uitkering, toeslagen, schulden of boetes. Voor u kan dit veel persoonlijk leed met zich meebrengen. Daarom kan de gemeente Schagen controles gaan uitvoeren.

Huisbezoeken door gemeente Schagen

Bij vermoedens van fraude kan de gemeente dit controleren. Dat doen wij met huisbezoeken. Medewerkers van ons zijn hiervoor speciaal aangewezen als toezichthouders. Zij kunnen een aantal dingen controleren:

  • heeft u aangifte van verblijf en adres gedaan;
  • als er geen woonadres is, heeft u een briefadres opgeven;
  • heeft u de gemeente ingelicht over uw juiste persoons- of adresgegevens;
  • u kunt geschriften overleggen, zoals een geboorteakte.

Meldpunt woon- en adresfraude

Heeft u vermoedens van adresfraude? Dan kunt u dit online melden. Dit kan ook anoniem door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Burgerzaken, Postbus 8, 1740 AA Schagen.