CALLANTSOOG - Dit najaar gaat Landschap Noord-Holland weer aan de slag om de natuur te herstellen in de Noordduinen. In het zuidelijke gedeelte van het Botgat wordt op het voormalige schietterrein de dynamiek op gang gebracht, om dynamische duinen te creëren. Op andere specifieke plekken worden exoten weggehaald.

Exoten weg, om ruimte te geven aan zeldzame planten en dieren
Exoten zoals de Japanse bottelroos kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. “We gaan de bottelroos op tientallen plekken met wortels en al er uithalen,” zegt boswachter Tim Zutt. Het afgevoerde materiaal wordt duurzaam hergebruikt door middel van compostering. De firma Sneekes uit Schagerbrug voert het werk uit met aangepast materieel om de bodem te ontzien.

Aanplant helmgras voor natuurlijke duindynamiek
“Op het voormalige schietterrein gaan we deels open zand creëren en helmgras aanplanten, daarna gaat het duin ‘zelf’ aan de slag. Door invloed van de wind ontstaat er een natuurlijk duin reliëf. Het bijkomende effect van de verstuiving is dat verruigende plantensoorten worden overstoven door mineraalrijk zand: ze delven ècht het onderspit. En soorten die er juist bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen dan weer floreren,” geeft Tim Zutt aan.

Wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden vinden plaats vanaf oktober tot eind 2021, juist in de herfst om rust te garanderen in het broedseizoen. Tim Zutt: “We proberen de overlast in de duinen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het kan voorkomen dat een wandel- of fietspad voor een korte periode wordt afgesloten. Maar we zullen dan ter plaatse duidelijke uitleg geven.”

Zichtbaar effect
Dynamische duinen vormen een echt ‘thuis’ voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie: zij zijn ontzettend afhankelijk van dynamische duinen. Boswachter Tim Zutt: “Ik ben blij dat het maaien, chopperen, de schapenbegrazing èn de aanleg van stuifkuilen van de afgelopen jaren nu al een positief effect heeft. Want zo pakken we de verruiging aan die ontstaat door de enorme hoeveelheid stikstofneerslag. We gaan door met ons werk om de natuur te helpen herstellen.” Landschap Noord-Holland zal de komende jaren, in samenwerking met Provincie Noord-Holland ook de effecten van de zandverstuiving blijven volgen.

De Noordduinen behoren tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Met de werkzaamheden kunnen we dit extra beschermde duinlandschap behouden en kan iedereen daar nog jaren van genieten.

Het duinlandschap in ons land herbergt 75% van Nederlandse plantensoorten en 140 van de 190 vogelsoorten. Een soortenrijk landschap is dus echt iets om bijzonder zuinig op te zijn!