SCHAGEN - Zaterdagmiddag brachten de informateurs van de twee grootste partijen hun rapport uit over de vorming van de toekomstige coalitie van de gemeente Schagen. Hun advies luidt om de gesprekken voort te zetten tussen CDA, JessLokaal, Seniorenpartij en PvdA, die samen 21 van de 29 raadszetels bekleden.

VVD Schagen zag voldoende overlap tussen ons partijprogramma en dat van anderen, waarbij verschillen veelal overbrugbaar zijn om te komen tot deelname aan de coalitie. Daarnaast biedt onze partij stabiliteit, ervaring en deskundigheid. Desalniettemin geven de informateurs aan dat de kans op geschilpunten tussen CDA en Jess Lokaal met de VVD groter zijn dan met de Seniorenpartij en PvdA.

De VVD Schagen is onder andere kritisch als het gaat om woningbouw en financieel beleid. We gaven meer dan eens aan dat er sneller meer woningen gebouwd konden worden en waarschuwden bijtijds voor de financiële status waarin de gemeente thans verkeert. We hadden graag gezien dat we middels een positie in de coalitie invulling hadden kunnen geven aan oplossingen voor deze dossiers.

Fractievoorzitter Angelique van Wijk: “Wij herkennen ons niet in de opmerkingen van de informateurs, die ‘twijfelen of onze deelname aan de coalitie ten goede komt aan de open houding van het college naar de gemeenteraad of de losse verhoudingen tussen coalitie- en oppositie’. De VVD Schagen is telkens transparant in haar communicatie geweest, ook al waren andere partijen het niet altijd met onze standpunten eens. We hebben niet de intentie om daar in de toekomst anders mee om te gaan. Ook dan zullen wij ons transparant, constructief en positief kritisch opstellen, in het belang van de inwoners van onze gemeente.”