SCHAGEN - Naast een groep inwoners die het project toejuicht, verbazen veel inwoners zich over het Tiny House project aan De Leng in Schagen: op 7000 m2 grond staan slechts enkele huisjes, bewoond door een paar personen. VVD Schagen stelde tijdens de raadsvergadering voor om al dan niet met de bewoners in gesprek te gaan om het project op te schorten en op deze locatie ruimte vrij te maken voor bijvoorbeeld (meerlaags) woningbouw. Geen enkel andere Schager fractie wilde daarvan weten: wat hen betreft is het Tiny House project een mooi initiatief en mag het er blijven.

Omwonenden uitten tijdens de vergadering hun ongerustheid over de uitstraling en rookoverlast. Hun goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen beschikken over een afgesloten WTW-systeem dat ervoor zorgt dat zij niet kunnen ontsnappen aan vervuilde buitenlucht. VVD Schagen stelde daarom voor om onderzoek doen naar de herkomst van rookoverlast en partijen samen te brengen om tot een oplossing te komen. Inwoners, waaronder ook de bewoners van de Tiny Houses, stonden achter dit voorstel. Maar behalve de PvdA ging geen enkele andere politieke partij met het voorstel van VVD Schagen akkoord. De Tiny Houses mogen blijven en bewoners moeten onderling tot een oplossing komen over de rookoverlast.