NEDERLAND - ‘De komst van één politie is niet zonder slag of stoot gegaan. Toch zie ik in mijn werk veel voordelen van een landelijke organisatie. Bij de Mobiele Eenheid zie ik hoeveel eenvoudiger het is geworden om bijstand vanuit de rest van het land te regelen.’

Ronald Jager (46) is pelotonscommandant bij de ME. ‘Neem de zaak Anne Faber, of de dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk. Zaken van die omvang kun je niet met een, twee of drie pelotons ME uit je eigen werkgebied opvangen. Dankzij de landelijke contacten is het nu een stuk eenvoudiger om gezamenlijk naar inzetten te kijken en waar nodig capaciteit van andere eenheden in te schakelen.’

Op dezelfde manier werken

‘Los van de snellere opschaling, merk ik vooral in het dagelijkse werk veel voordeel. Natuurlijk konden we voorheen ook wel bijstand regelen. Oké, dat duurde soms wat langer en had meer voeten in aarde met 25 regiokorpsen en een landelijke dienst, maar uiteindelijk werd het geregeld. Wat ik veel belangrijker vind, is dat we nu ook samen trainen. Dat we echt op dezelfde manier werken.’

Vroeger veel tijdrovende afstemming

‘Pelotonscommandanten worden met dezelfde opdracht weggestuurd. Vroeger kreeg iedereen wel dezelfde ME-opleiding, maar daarna keerde je terug naar je eigen team en werd je daar in de praktijk gevormd. Ieder voormalig korps had een eigen werkwijze en trainde op zijn eigen manier. Dat vroeg bij gezamenlijke inzetten om veel tijdrovende afstemming.’

Kruisbestuiving door samen trainen

‘Nu trainen we regelmatig samen, waarbij de trainingen landelijk worden vormgegeven. De kruisbestuiving die plaatsvindt doordat pelotons uit het hele land gezamenlijk trainen, levert in de praktijk veel winst op. Neem de zaak Anne Faber: pelotons uit andere eenheden konden na een korte briefing direct aan de slag in de zoekteams. Simpelweg omdat we in het hele land op dezelfde manier met zoekingen om gaan.’

‘Bijstand vanuit heel Nederland’

‘Door het verhoogde dreigingsniveau rond terreur in ons land hebben we ook overal permanent secties beschikbaar. Die zitten echt niet rustig af te wachten tot er zich een aanslag voordoet. ME’ers zijn in eerste instantie gewoon politiemensen die als ze stand-by staan voor de ME het dagelijkse politiewerk doen. Maar als de nood aan de man is, kunnen we vanuit heel Nederland bijstand oproepen. En dan is het prettig dat iedereen vrijwel direct inzetbaar is.’

'Vertrekpunt voor iedereen hetzelfde'

‘Zelf werk ik nu in heel Midden-Nederland, vroeger alleen in de politieregio Utrecht. Ik pleitte er al langer voor om als ME meer samen te werken met de ME-teams uit bijvoorbeeld Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, omdat ieder team toch zijn eigen couleur locale heeft. Toch kreeg die samenwerking pas echt gestalte met de komst van één politie. Nu maakt het niet meer uit vanaf welke locatie je komt. Het vertrekpunt is voor iedereen hetzelfde.’