SCHAGEN - Binnenkort worden langs de Veersloot in Dirkshorn onbeheerde bootjes verwijderd. Dit omdat er onderhoud moet worden gepleegd.

Langs de Veersloot liggen verschillende bootjes op de waterkant, die daar niet thuis horen. Omdat de gemeente zo geen onderhoud kan verrichten langs de Veersloot, ondernemen we nu actie. In samenwerking met de dorpsraad gaan wij deze situatie verbeteren. De bootjes op de kant haalt de gemeente weg. De bootwrakken in het water vallen onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We hebben melding gemaakt bij het HHNKvan deze bootwrakken. Ook deze bootwrakken dan wel objecten zullen worden verwijderd.

Bij elk bootje / object is een oproep geplaatst voor de eigenaar / rechthebbende om zich te melden bij de gemeente om de objecten zelf te verwijderen. Na dinsdag 18 juli 2017 verwijdert de gemeente de bootjes op de waterkant. Ze blijven 13 weken in de opslag.

Eigenaren of belanghebbenden hebben vervolgens tot 18 oktober 2017 de gelegenheid om hun eigendom op te halen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via het e-mail adres: info@bootjessloperij.nl De boot kan worden opgehaald tegen verwijderings- en bewaringskosten. Daarnaast moeten de ophalers kunnen aantonen dat zij eigenaar zijn van de betreffende bootjes / objecten. Na 19 oktober 2017 vernietigt de gemeente de niet opgehaalde bootjes en objecten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de bootjes / objecten op de waterkant? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer (0224) 210 400 of via e-mail: postbus8@schagen.nl.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de bootwrakken / objecten in het water? Dan kunt u contact opnemen met het HHNK via het telefoonnummer 072-582 82 82 of via de website www.hhnk.nl.