SCHAGEN - Op 15 maart is het weer zover: Nederland kiest een nieuwe volksvertegenwoordiging. Stemmen kan lastig zijn. Niet iedereen weet precies wat de Tweede Kamer doet en welke onderwerpen er spelen. Dinsdagavond 7 maart verzorgt ProDemos een verkiezingsavond in School 7. Speciaal bedoeld voor stemmers die (nog) niet zo veel weten over politiek, maar er wel meer van willen weten, en liefst op een leuke manier.

Dat gaat ProDemos demonstreren: zij leggen op aanstekelijke wijze uit wat de regels van het politieke spel zijn, verklappen de ins-en-outs van de democratie en vertellen hoe je daar invloed op uitoefent. Ze informeren het publiek op een luchtige manier over actuele politieke onderwerpen en maken inzichtelijk hoe je daar zelf een rol in kan spelen.

Een afwisselende en interactieve avond met een quiz, filmpjes en discussie. Aanvang 19.30 uur in School 7, Keizersgracht 94, toegang gratis, wel graag vooraf aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balies.