WAARLAND – Ruim 1.000 verkeersbrigadiers leidde hij op in Waarland: politieagent Frans van Diepen. Hij stond aan de basis van de Waarlandse verkeersbrigade in 1988 en zette zich daar de afgelopen ruim 30 jaar intensief voor in. “Frans was de verbindende factor tussen de gemeente en Waarland”, sprak Arie Ham namens de Commissie Verkeersbrigade Waarland tijdens Van Diepens afscheid op donderdag 4 april jl., waarna hij Van Diepen een erespeld uitreikte in de vorm van een klaaroverbord.

In Waarland hoort het ‘verkeersbrigadieren’ er al ruim dertig jaar net zo bij als het landelijk verkeersexamen in groep 7. Iedere schooldag staan leerlingen van groep 8 (vanaf de meivakantie opgevolgd door groep
7) samen met volwassen verkeersbrigadiers paraat om de oversteek bij Kindcentrum Sint Jan aan de drukke Volleringweg te beveiligen en zo hun jongere schoolgenoten te helpen veilig over te steken. Met de inzet van de vrijwillige hulp van ouders en in het bijzonder organisator Frans van Diepen is de verkeersbrigade al jarenlang een succes. “Dat succes is vooral te danken aan al die mensen die zich al die jaren voor de verkeersbrigade hebben ingezet”, zei Van Diepen. “De altijd gemotiveerde commissieleden hebben het meeste werk gedaan. Ik hoop van harte dat het blijft lukken mensen te strikken voor de verkeersbrigade, een belangrijke club in ons dorp, maar daar heb ik wel vertrouwen in.”

Leerlingen van Kindcentrum Sint Jan worden in groep 7 officieel opgeleid tot verkeersbrigadier: ze krijgen theorie- en praktijklessen rond het brigadierschap. De instructie wordt verzorgd door de politie Schagen in samenwerking met de leden van de Commissie Verkeersbrigadiers Waarland.
De jonge brigadiers krijgen officiële aanstellingen van de gemeente Schagen. Het verkeersbrigadierschap is, zoals Veilig Verkeer Nederland het noemt, een ‘dienstbetrekking’ met de gemeente.

De Commissie Verkeersbrigadiers Waarland is er trots op dat de verkeersbrigade, die al zo lang bestaat, dit belangrijke vrijwilligerswerk van de jeugd (samen met de volwassen vrijwilligers) kan blijven continueren. Politieagent Raymond van Rijn neemt de taken van Van Diepen over.