KOLHORN - Kolhorn Vooruit beheert de ijsbaan in Kolhorn. Deze ijsbaan is een plek waar niet alleen geschaatst kan worden tijdens vorstperiodes, maar waar veel meer dingen georganiseerd worden. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor het dorp Kolhorn en omgeving. Voor het verbeteren van de ondergrond vroeg Kolhorn Vooruit met succes een incidentele subsidie aan bij de Hollands Kroonse Uitdaging.

Het project bestaat uit het vernieuwen van de grasmat en het opnieuw vlak maken van de ijsbaan. Een aantal jaar geleden heeft de gemeente baggerspecie aangebracht op de ijsbaan, hierna hadden de gebruikers last van meerdere problemen. Zo groeide er vanaf dat moment veel onkruid waardoor het gras niet meer gebruikt kon worden voor veevoer en daardoor niet meer gemaaid en afgevoerd werd door een lokale boer. Kolhorn Vooruit moest het nu voor eigen kosten laten maaien en afvoeren. De baggerspecie is midden op de baan gestort en daar gevlakt waardoor er achterop de baan zestig en vooraan twintig centimeter water stond. Dat is niet erg bevorderlijk voor een mooie ijsvloer.

Kolhorn Vooruit heeft in de laatste twee jaar de verlichting en de kabels in de ijsbaan vervangen voor ledverlichting. Nu waren ze toe aan de laatste stap, het vlakken en opnieuw inzaaien. Als dit gedaan is kunnen ze het hele terrein weer gebruiken bij sport en spel activiteiten en kan de ijsbaan hopelijk een dag eerder open bij vorst, omdat er minder water opstaat. Zo gaan de kosten omlaag en het gebruik omhoog.

Om de kosten die aan deze verbeteringen verbonden zijn te kunnen betalen heeft Kolhorn Vooruit met succes aanvragen ingediend bij Windpark Waardpolder, Windmolens Groetpolder en de Hollands Kroonse Uitdaging. Daarnaast ontvangen zij hulp van Loonbedrijf Martien Jimmink uit Kolhorn.

Om een incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging te verkrijgen, moet een aanvraag voldoen aan één of meerdere criteria. Hoe zo’n aanvraag in zijn werk gaat en wat deze criteria zijn staat op de homepage van de website van de Hollands Kroonse Uitdaging. Deze aanvraag voldeed aan de criteria buiten bewegen, spelen en ontmoeten, verminderen van eenzaamheid en het stimuleren van zelfredzaamheid. Daarnaast was het gevraagde bedrag in verhouding met de doelgroep laag. Dit mede door de de grote hoeveelheid zelfwerkzaamheid en het actief zoeken en vinden van meerdere inkomstenbronnen.

De werkzaamheden zijn te volgen via de Facebook-pagina van IJsbaan Kolhorn.