In de media staan steeds vaker positieve berichten te lezen over mediation in strafzaken. Tijdens de dader-slachtoffer mediation gaan beide partijen met behulp van twee mediators met elkaar in gesprek in een speciale ruimte bij de rechtbank. Ria Rijntjes is een van die mediators.

Niet in plaats van strafzaak
Een rechter of officier van justitie kan er bij een strafzaak voor kiezen om eerst te verwijzen naar mediation en hierna pas het vonnis uit te spreken. Zeker wanneer verdachte en slachtoffer samen een kind hebben wordt dit ingezet. Daders en slachtoffers mogen zelf ook mediation verzoeken aan de rechter. De mediators zijn er alert op dat zaken zuiver blijven en dat er niet ‘door advocaten ingefluisterde dingen’ worden gezegd in de hoop op strafvermindering.

Betere uitkomsten voor slachtoffer én voor dader
Mediation in strafzaken werkt twee kanten op. Wanneer beide partijen hun verhaal kunnen doen, blijkt dit een goede uitwerking te hebben. Voor het slachtoffer bij de verwerking en voor de dader bij het voorkomen van herhaling of terugval. Dankzij de mediation kunnen zaken soms geseponeerd worden en kunnen er goede afspraken worden gemaakt. Hierdoor kan in lichtere zaken een rechtszaak voorkomen worden, en daarmee een strafblad.

Speciale opleiding
Bij mediation in strafzaken zijn naast zeer secure neutrale verslaglegging en bijvoorbeeld het kunnen vaststellen van schadevergoedingen, speciale vaardigheden nodig. Per zaak kan dat verschillen, vandaar dat het mediationbureau van de rechtbank per keer kijkt welke mediator het beste past. Ria is een van de gediplomeerde mediators in strafzaken die aangesloten is bij de rechtbank in Haarlem.

Goede resultaten in kaart gebracht
In 2013 is men in Nederland begonnen met mediation in strafrecht, nadat er in het buitenland veel goede resultaten mee waren geboekt. Het aantal zaken waarbij mediation wordt toegepast stijgt jaarlijks. Van die mediations zijn er ruim 75% geslaagd, dat wil zeggen: er zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld een schadevergoeding. De gemiddelde duur van mediation in strafzaken is twee weken. Ongeveer de helft van de zaken gaat over mishandeling en geweldpleging. Daarbij kan het gaan om conflicten tussen bekenden, bijvoorbeeld bij burenruzies. Maar ook bij zwaardere strafzaken, zoals verkeersongevallen met zwaar letsel of bij huiselijk geweld, wordt mediation steeds vaker ingezet. (bron:
https://www.om.nl › publish › pages › mediation_in_strafzaken_nr3)

Kamervragen om meer mediation budget
De minister Sander Dekker van rechtsbescherming heeft vanwege de betere verwerking bij het slachtoffer en de kleinere kans op herhaling bij de dader, vorig jaar meer geld beschikbaar gesteld. Nu de bodem van het budget voor dit jaar in zicht komt, worden tijdens Kamervragen de positieve uitkomsten getoond om deze mediation ook in de laatste maanden van het jaar te kunnen bekostigen. Het laatste nieuws hierover is dat o.a. de Nederlandse mediatorsvereniging heeft bijgedragen aan een brandbrief om mediation in strafzaken vooral voort te zetten.


Voorbeelden van mediation in strafrecht: Een moeder wilde graag van de dader van een verkeersongeluk met dodelijke afloop weten hoe de laatste momenten van haar dochter waren. Of hij haar geholpen had en wat haar laatste woorden waren. Dit kan gruwelijk zijn, maar soms ook beter zijn dan het beeld dat je er zelf in je hoofd van gemaakt hebt. Dader en slachtoffer kunnen allebei een stukje van ‘de film’ van een ongeluk kwijt zijn en kunnen zo gezamenlijk het plaatje compleet maken. Na een ruzie in het café is er een gevecht ontstaan. De dader kan duidelijk maken wat de oorzaak van de boosheid was en aangeven dat kans op herhaling heel klein is. Wanneer een partner veroordeeld wordt voor geweld tegen de andere partner, kan er afgesproken worden hoe men na de detentie met elkaar en met de kinderen omgaat.

Wilt u meer weten van mediation of onze andere diensten? Neem gerust contact met hun op.