DEN HELDER – De afgelopen weken hebben veel inwoners van de kop van Noord-Holland gestemd op hun favoriete club die meedeed met Rabo ClubSupport. In totaal waren er 455 doelen en projecten waaruit men kon kiezen.

Na het tellen van alle stemmen bleek Stichting Hospice Schagen als grote winnaar uit de bus te komen. Zij ontvangen € 3.013,39 voor de aanschaf van een dekenstoof of oven. Hospice Schagen biedt zorg en ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en wist veel stemmers te trekken. Maar er waren veel meer winaars. Zo ontvangt Stichting De Helderse Vallei uit Den Helder een bedrag van € 2.070,49 voor het opknappen van de schelpen- en boomsnipperpaden. En om de beachvolley-teams te kunnen aanmoedigen kan Handbalvereniging Geel-Zwart uit ’t Zand hun resultaat van € 1.720,55 investeren in een tribune voor beachhandbal. Het totale overzicht is te bekijken op rabobank.nl/leden/clubsupport.

Actief verenigingslid zorgt voor betrokken buurt
“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Harry Nieuwenhuizen, directeur van Rabobank Kop van Noord-Holland. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan deelnemen. Zo versterken wij het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben meer dan 30.000 clubs zich landelijk opgegeven. In de kop van Noord-Holland hebben 455 verenigingen zich aangemeld. Tot en met 25 oktober konden leden van Rabobank stemmen op hun favoriete club of vereniging.

Afgelopen vrijdag zijn de resultaten bekendgemaakt en werden 455 verenigingen uit de kop van Noord-Holland verrast met een feestelijke cheque-uitreiking in theater de Kampanje in Den Helder.

Meer informatie vind je op Rabobank.nl/clubsupport