NEDERLAND - Het Nationaal Comite 4 en 5 mei nodigt u uit een brief te schrijven aan een kind en deze vervolgens met ons te delen.

Twee jaar geleden schreef acteur Nasrdin Dchar een open brief aan zijn dochter Dina, die op dat moment anderhalf jaar oud was. Hierin beschreef hij zijn zorgen over haar toekomst in Nederland. Maar ook schreef hij haar over zijn hoop, zijn verwachtingen en over wat hij haar als vader hoopt te bieden. Onze ouders of grootouders, zij die de oorlog hebben meegemaakt, hoopten ook op een beter leven voor hun kinderen. De huidige generatie ouders leeft juist met de angst dat hun kinderen al die verworvenheden weer zullen verliezen. Wat is er voor nodig zodat onze kinderen het net zo goed zullen krijgen als wij?

Vrijheid

Ieder jaar vieren we op 5 mei onze vrijheid tijdens de Nationale Viering Bevrijding. Deze dag begint altijd met de 5 mei-lezing; een lezing waarbij wordt stilgestaan hoe waardevol, maar ook hoe kwetsbaar, onze vrijheid is. Dit jaar vindt de lezing in Noord-Holland plaats en wordt voorgedragen door Nasrdin Dchar. Nasrdin is naast acteur ook medeoprichter van de beweging IEDER1 en vader van twee kinderen.

Uw brief

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt de inwoners van Noord-Holland uit een brief te schrijven, net zoals Nasrdin dat heeft gedaan. Een brief, kort of lang, met misschien wel een wens, een verwachting, een hoop of juist een belofte voor de toekomst. Uw brief mag gericht zijn aan uw kind, maar bijvoorbeeld ook aan uw kleinkind, nichtje of neefje, of misschien wel aan een leerling van u. De ingezonden brieven zullen als inspiratie dienen voor de 5 mei-viering van dit jaar.

We zullen er fragmenten uit voorlezen, erover debatteren en wellicht enkelen van u uitnodigen bij de 5 mei-lezing aanwezig te zijn.

U kunt de brief mailen naar: mijnbrief@4en5mei.nl

Of u kunt de brief opsturen naar:

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Mijn brief
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Graag ontvangen wij uw brief zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 15 april.

Vergeet niet uw contactgegevens toe te voegen.

We kijken uit naar uw brief!