NOORDKOP - Kinderachtig? Welnee. Helemaal niet zelfs. Apenkooien voor volwassenen is interactief, een flinke work-out en na afloop is een glimlach gegarandeerd. Daarom verzorgt Team Sportservice deze vakantie ook een speciaal apenkooi-uurtje voor 18-plussers. Natuurlijk komen kinderen zoals altijd ook aan de beurt. Apenkooien is in Schagen op maandag 25 april en in Hippolytushoef exact een week later.

Wie denkt dat je vooral je lachspieren traint met een uur apenkooien voor volwassenen, heeft het goed mis. Manon Verblaauw weet dat het hard werken is: “Het is echt een flinke work-out. En je gaat er pittig van zweten. Natuurlijk draait het ook om de lol. Apenkooien was op school toch de leukste gymles van het jaar? Dat gevoel proberen we wel een beetje terug te brengen. Een combinatie van sport, samenwerken en fun. Waarom zouden alleen kinderen daar aan mee mogen doen?”

Eigen uur voor jeugd

Jeugd wordt overigens ook niet vergeten. Daarvoor is samenwerking gezocht met Link projecten, een organisatie die zich bezighoudt met jongeren van het middelbaar onderwijs. Zij spelen geen apenkooien, maar Fall Guys. Klinkt toffer, maar het draait om hetzelfde spelletje. Om niet met de kleintjes mee te hoeven doen, krijgen zij hun eigen uur in de vakantie, van 19.00 tot 20.00 uur.

Kinderen en ouder met kind

De volwassenuren duren van 20.00 tot 21.00 uur. Daarvoor kunnen kinderen als vanouds lekker ravotten tijdens het apenkooien in de meivakantie. Er zijn twee uren voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en er is nog een ouder- en kinduur. De eerste apenkooi is maandag 25 april in de gymzaal van het Clusius College in Schagen. De sportmiddag begint om 13.30 uur. Dat geldt ook voor de editie in de sporthal van Hippolytushoef, maandag 2 mei.

Aanmelden

Voor alle tijden en extra informatie, zie www.noordhollandactief.nl. Aanmelden is verplicht, de kosten bedragen 2,50 euro. Wie onder de Meedoenregeling van de gemeenten valt, kan gratis meedoen. Meld je dan aan via mverblaauw@teamsportservice.nl.