'T VELD - Voor de aanleg van een nieuw transformatorstation 'De Weel' in 't Veld rijden de komende weken vrachtwagens af en aan over de parallelweg en de Provincialeweg N241 tussen Verlaat en De Weel/'t Veld. Naast specifieke veiligheidsinstructies en duidelijke bebording, zetten netbeheerders TenneT en Liander een veiligheidscampagne in om weggebruikers bewust te maken van het bouwverkeer.

Ben je in beeld?
Om weggebruikers bewust te maken van het feit dat TenneT en Liander aan het werk zijn, start de campagne officieel met het uitdelen van fietslampjes aan (brom)fietsers langs de N241. Daarnaast worden flyers verspreid en posters opgehangen op plaatsen waar veel inwoners van 't Veld komen en wordt de boodschap verspreid via scholen, nieuwsbrieven en (social) media.

Zichtbaar
Zowel voor TenneT als Liander staat veiligheid altijd op nummer één! En veiligheid gaat verder dan het dragen van een bouwhelm en het afschermen van mogelijk gevaarlijke plekken. De verkeersveiligheidscampagne 'Ben je in beeld?' is er vooral op gericht verkeersdeelnemers te wijzen op het feit dat ze niet altijd zichtbaar zijn voor vrachtwagens. Fietsers en bromfietsers worden erop gewezen alert te zijn in de buurt van bouwverkeer.

Project de Weel
TenneT en Liander zijn bezig met het bouwen van een nieuw transformatorstation 'De Weel'. Dit is noodzakelijk om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien. Daarom bouwen TenneT en Liander een 20/150kV transformatorstation onder de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Anna Paulowna en Oterleek. De aannemers zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. Om te kunnen bouwen moeten zand en bouwmaterialen af- en aangevoerd worden. Dat betekent dat er volop bouwverkeer over de openbare weg rijdt.

Fietslampjes
Woon jij in de buurt van de werkzaamheden en wil je ook graag een TenneT/Liander fietslampje ontvangen stuur dan een mailtje met de adresgegevens naar projectcommunicatie@tennet.eu.