De Stichting Camperduin aan Zee wil een houten speelschip realiseren aan de noordkant van de lagune van Camperduin. De stichting heeft het benodigde geld bijeengebracht. De volgende stap is het afgeven van een omgevingsvergunning door de gemeente. In dat kader heeft het college dinsdag besloten om de procedure voor het indienen van zienswijzen te starten.

Het speelschip wordt toegankelijk worden voor iedereen. Zowel jong als oud kunnen gebruikmaken van dit houten schip met speel- en klimnetten, touwbruggen, glijbanen, een stuurwiel en kanonnen. Het initiatief van de Stichting, bestaande uit ondernemers van Camperduin, kan rekenen op veel sympathie. Zo hebben inwoners en bedrijven geld gedoneerd om het schip mogelijk te maken. Daarnaast hebben de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland besloten subsidie te verlenen. Wethouder Odile Rasch: “Het college ondersteunt graag dit bijzondere initiatief van inwoners en ondernemers om het strand van Camperduin nog aantrekkelijker te maken.”

Zeeslag bij Camperduin

Bijna 219 jaar geleden vond een grote zeeslag tussen de Engelsen en de Nederlanders plaats voor de kust van Camperduin. In Nederland is deze zeeslag vrij onbekend, maar in Groot-Brittannië zeker niet. In Engeland is de ‘battle of Camperdown’ een heel memorabele slag. Admiraal Duncan, bevelhebber van de Engelse vloot werd na zijn overwinning verheven in de adelstand en mocht de titel dragen ‘Lord of Camperdown’. Een van de schepen die heeft meegedaan aan deze zeeslag is De Delft. Het linieschip met 60 kanonnen en 375 bemanningsleden raakte zwaar beschadigd bij deze slag en zonk daardoor later voor de kust van Scheveningen. De stichting wil een vergelijkbaar schip als De Delft nabouwen bij Camperduin.

Procedure

Vanaf 26 januari ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen 6 weken ter visie en kunnen zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen die worden ingediend, worden vervolgens aan het college voorgelegd. Daarna wordt het plan aan de raad voorgelegd en wordt de raad gevraagd om een Verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna kan het college definitief besluiten om de omgevingsvergunning af te geven.