SCHAGEN - De provincie Noord-Holland voert vanaf 19 april 2022 herstelwerkzaamheden uit aan de provinciale weg N248 (kruising Kanaalweg/Wadweg) in de gemeente Schagen. Twee van de eerder geplaatste drempels worden aangepast, zodat ze meer afremmen.


De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan 2 van de 4 drempels die in maart zijn aangebracht. Omwonenden uitten na de werkzaamheden zorgen over deze drempels, die niet genoeg zouden afremmen. De aanrijdhoogtes van de drempels (aan de zijde van Kolhorn) blijken na metingen inderdaad te vlak te zijn. Dit gaat de provincie nu herstellen.

Planning en omleidingsroutes

Aannemer WaakSaam voert het werk aan het kruispunt uit. De werkzaamheden starten op dinsdag 19 april om 7.00 uur en zijn klaar op donderdag 21 april om 16.00 uur. De kruising N248 Kanaalweg/Wadweg blijft deze hele periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor doorgaand verkeer geldt een omleidingsroute via de N242/N241. Kolhorn is vanuit Middenmeer bereikbaar via de N248. Voor fietsverkeer is er geen stremming.

Vanwege de (te) smalle wegen rondom het werkgebied (Westfriesedijk, Poolland, Kreil) zijn deze alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer wordt hier met borden omheen geleid. Bekijk de omleidingsroute voor doorgaand verkeer.

Bestemmingsverkeer

Aanwonenden en overig bestemmingsverkeer kunnen geen gebruik maken van de kruising en volgen de omleidingsborden op locatie. Spoedritten van de nood- en hulpdiensten hebben altijd doorgang via het werkgebied.

Meer informatie

Met vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.