WAARLAND – Tijdens de landelijke stakingsdag in het onderwijs morgen, vrijdag 15 maart, wordt in Waarland niet gestaakt. De leerkrachten van Kindcentrum Sint Jan kiezen voor een ludieke invulling van de dag en hebben ouders gevraagd de lesgevende taken één dag over te nemen, want misschien is dit wel het beeld in de toekomst...

Onder de noemer 'Kom in onze schoenen staan!' geven ouders en andere betrokkenen tussen 08.30 en 12.00 uur les aan groepjes van ongeveer 10 kinderen in o.a. de vakken technisch lezen, spelling, rekenen en taal. Ze kunnen gebruikmaken van bestaand lesmateriaal, maar mogen er ook eigen invulling aan geven.

Het team van de Sint Jan is bezorgd over de ontwikkelingen in het onderwijs. Door het lerarentekort komt de kwaliteit van onderwijs in gedrang en er komen steeds minder leerkrachten bij, doordat het beroep onvoldoende aantrekkelijk is. Door op ludieke wijze samen met ouders en kinderen actie te voeren, ontstaat meer betrokkenheid bij de actie waarvan het doel is de aandacht te vestigen op de noodsituaties die nu is ontstaan in het onderwijs.