SCHAGEN - Lekker bewegen, een kop koffie drinken, een goed gesprek voeren. Dat is waar de Derde Helft in het kort om draait. Een sociale plek voor 55-plussers. Op sportpark Groenoord hebben verschillende sportverenigingen uit Schagen dit initiatief opgepakt. Daar start de ontmoetingsplek voor alle 55-plussers uit Schagen, leden en niet-leden van verenigingen, dit najaar.

De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij en heeft als doel de sportkantine een nieuwe functie geven. Die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten.

Voetbalvereniging Schagen United, hockeyvereniging SMHC Magnus, tennisvereniging STC, jeu-de-boulesvereniging PON en atletiekvereniging TAS’82, allen gevestigd op sportpark Groenoord, zetten gezamenlijk hun schouders onder dit nieuwe project in Schagen.

Elke dinsdag een Derde Helft
De activiteiten binnen De Derde Helft worden georganiseerd door de 55-plussers zelf die zich verenigingen in een ouderencommissie. Ondersteund door lokale partners als Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon, Wonen Plus Welzijn en gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo houden zij vanaf het najaar elke dinsdag een Derde Helft op het sportpark. Voor 55-plussers en door 55-plussers uit Schagen.

Mes snijdt aan twee kanten
Nanda Timmerman van Team Sportservice licht toe: “Tijdens De Derde Helft organiseren ouderen en clubs activiteiten in de sportkantine. Daar kunnen niet alleen leden aan meedoen, ook iemand die geen lid is, is welkom op deze dagen.” Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit te oefenen. “Zo snijdt het mes aan twee kanten. Zowel de vereniging als de ouderen hebben zo profijt van De Derde Helft”, schetst Timmerman.

Op zoek naar vrijwilligers
Voor deze ouderencommissie zijn de organiserende verenigingen op zoek naar inwoners uit Schagen die hun bijdrage willen leveren om De Derde Helft te organiseren en als vrijwilliger in de ouderencommissie zitting te nemen.

Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij Nanda Timmerman via 0224-214774 of ntimmerman@teamsportservice.nl.
Meer informatie over De Derde Helft is te vinden op https://oldstars.nl/de-derde-helft/

Over de Derde Helft
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor de samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. De activiteiten zijn uitnodigend, laagdrempelig en altijd gericht op ontmoeting. Zo help het Nationaal Ouderenfonds ouderen in beweging te komen en sociaal actief te blijven. Het doel van De Derde Helft is om ouderen de komende twee jaar te helpen actief te blijven en hen de mogelijkheid te bieden zich als vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij de Derde Helft. Het programma wordt aangeboden bij sportverenigingen waardoor de kantine een plek wordt waar ouderen uit de buurt elkaar kunnen blijven ontmoeten.