GEMEENTE HOLLANDS KROON - Wij vinden het belangrijk dat inwoners, zowel volwassenen als kinderen, kunnen genieten van de openbare ruimte. Kinderen spelen vaak met hun eigen speelgoed in de openbare ruimte en dit willen wij niet in de weg staan.Volgens de wet Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) zetten wij alleen speeltoestellen, en geen speelgoed, in de openbare ruimte neer. In tegenstelling tot speelgoed zijn speeltoestellen gemaakt voor een hoge belasting en worden regelmatig door ons geïnspecteerd. Door middel van duidelijke stickers willen we het voor inwoners ook mogelijk maken eigen speelgoed in de openbare ruimte neer te zetten.

Wat is het verschil tussen speeltoestellen en speelgoed?

Waarom is de schommel in de achtertuin wel veilig maar zodra hij in de openbare ruimte staat niet meer? De reden hiervoor staat beschreven in de wet Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Speelgoed (ook wel Activity Toys) is ontworpen voor particuliere huishoudens en is veelal gemaakt van kunststof. Bij het ontwerpen wordt uitgegaan van een ’normale’ belasting. Dit speelgoed is dan ook volgens de WAS niet geschikt voor hoge belasting en gebruik in de openbare ruimte. We moeten dus onderscheid maken tussen speeltoestellen (WAS) en speelgoed (niet WAS).

Wat zijn uitgangspunten voor het plaatsen van speelgoed?

We willen het ook mogelijk maken om eigen speelgoed in de openbare ruimte neer te zetten. We vragen u wel er altijd over na te denken welk speelgoed u buiten zet en op welke manier. Veiligheid is belangrijk en u draagt zelf de verantwoordelijk voor uw speelgoed.

Voor het plaatsen van speelgoed in de openbare ruimte stellen wij volgende uitgangspunten:

  • Het speelgoed moet in goede staat zijn.
  • Het staat op een verkeersveilige plek.
  • Als kinderen van het speelgoed af vallen, vallen zij niet op een harde ondergrond.
  • Er is toezicht.
  • Het speelgoed veroorzaakt geen overlast voor andere gebruikers van de openbare ruimte.
  • ’s Avonds na het spelen wordt het speelgoed weggehaald uit de openbare ruimte.
  • Speelgoed wordt niet verankerd in de grond en is eenvoudig te verwijderen.
  • Het speelgoed wordt niet in een speeltuin geplaatst.

Onze eigen speeltoestellen worden regelmatig op veiligheid geïnspecteerd, zodat deze voldoen aan de gestelde eisen en veilig zijn. Speelgoed van inwoners wordt niet door ons geïnspecteerd. U draagt zelf zorg voor de veiligheid en bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het speelgoed waarop u uw kinderen laat spelen.

In het najaar evalueren we de pilot en bij succes, zetten we deze aanpak gewoon door.

Wilt u speelgoed plaatsen in de openbare ruimte?

Middels een sticker maken we onderscheid tussen gemeentelijke speeltoestellen en speelgoed van inwoners. U kunt een gratis sticker aanvragen bij team Kernbeheer. Op deze sticker komt de naam, het adres en het telefoonnummer van de eigenaar en het type speelgoed te staan. Hierdoor is het voor ons inzichtelijk wie eigenaar van het speelgoed is. De eigenaar plakt de sticker zelf op het speelobject op een goed zichtbare plek. Speelgoed dat niet is voorzien van een sticker verwijderen wij uit de openbare ruimte.

Heeft u een vraag? Ga dan naar de veelgestelde vragen in het groene blok of neem contact met ons op.