HOLLANDSE KROON/SCHAGEN - De snelheid op het kruispunt van de Wadweg met de N248 in Schagen wordt verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Ook krijgt de kruising drempels. De iets oostelijker gelegen kruising tussen de N248 en de Waardpolderhoofdweg in Kolhorn krijgt dezelfde snelheidsverlaging in combinatie met een wegversmalling. Dit hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten Schagen en Hollands Kroon dinsdag 21 september besloten op basis van een studie die samen met omwonenden is gedaan.

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Schagen willen snel iets doen aan de verkeersveiligheid op beide kruisingen. Ook de omwonenden gaven aan snel maatregelen te willen. Daarom zijn eenvoudige wijzigingen voorgesteld. Andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een rotonde, duren langer om uit te voeren. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, onderzoekt de provincie of de maatregelen het gewenste effect hebben.

Investering
Om de maatregelen op de beide kruispunten door te voeren is een investering van ongeveer EURO 400.000 nodig. De provincie neemt het grootste deel van deze kosten voor haar rekening. Het exacte bedrag van de investering en de verdeling tussen gemeenten en provincie worden nu berekend.

De plannen zijn opgesteld in samenwerking met omwonenden. In een drietal sessies kwamen zij samen met vertegenwoordigers van de provincie en ingenieursbureau Arcadis. In de plannen die nu worden uitgevoerd, zijn de ideeën en voorstellen van de omwonenden, waar mogelijk, meegenomen.

Planning
De provincie wil dit jaar nog beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Schagen en Hollands Kroon organiseren een informatiebijeenkomst die 29 september aanstaande plaatsvindt. Hier wordt ingegaan op de gekozen oplossingen en de planning van de werkzaamheden.

Beide kruisingen zijn in het afgelopen half jaar onderzocht door ingenieursbureau Arcadis. Zij hebben een advies opgesteld dat voor de provincie en beide gemeenten de basis is voor de maatregelen. Tijdens dit onderzoek hebben verschillende bijeenkomsten met omwonenden plaatsgevonden. De input die de omwonenden hebben gegeven, is verwerkt in het advies. Directe aanleiding voor het onderzoek is een aantal ongevallen op beide kruispunten. Op het kruispunt Wadweg/N248 vond eind november vorig jaar een ongeluk plaats waarbij een fietser is omgekomen.