SCHAGEN - De aangepaste Zijdewinderkermis is uitstekend verlopen. Het kermiscomité kan meer als dik tevreden zijn dat alles zo voortreffelijk is gegaan deze dagen.

Om 14:00 uur was het kermisterrein alweer behoorlijk volgelopen om aan het Jeu de Boules deel te nemen door de ingeschreven en aangemelde teams. Net als bij het katknuppelen waren alle plaatsen weer bezet en werden alle tafels voorzien van een koelbox met gekoelde drankjes zodat iedereen in z’n eigen behoefte kon voorzien.

Nog voor 14:30 uur gaf voorzitter Thomas Droog het startsein aan de spelleider Henk Broersen, die deze taak uitstekend en bekwaam in goede banen wist te leiden. Af en toe moest er toch secuur gemeten worden welk team er het dichtst met de koersbal bij de pion was komen te liggen. Naarmate het spel vorderde werd het niet alleen gezelliger, maar de deelnemers begonnen ook meer vat op het gebeuren te krijgen zodat de spanning toe nam. Inmiddels was de grote braadpan op gestookt en werd iedereen zienderogen voorzien van de befaamde biefstuk met brood en champignons.

Rond 16:00 uur begon rasartiest Paul Vlaar de stemming met gezellige muziek te verhogen, waar het terrein zo was ingericht dat er onderling zoveel mogelijk en voldoende afstand werd gehouden. Bij de werpers was het af en toe oppassen geblazen maar ook daar werd er zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Tijdens het Jeu de Boules werd de jeugd van de lagere school door het comité bezig gehouden met diverse spellen waaruit er door de kinderen een keuze gemaakt mocht worden en zich kostelijk vermaakten.Voor de jongste jeugd was het helemaal grandioos, in de kermistent werden die uitstekend vermaakt door een topper, een grappenmaker van de bovenste plank.

Om ongeveer 18:30 uur werd de jeugd tot 16 jaar ook nog ruimschoots vermaakt. Bij de schiettent mochten zij onder toezicht hun kunsten vertonen wat hun ook redelijk lukte. Het bleef evengoed nog een behoorlijke tijd reuze gezellig na het Jeu de Boules spel. Het lukte entertainer Paul Vlaar uitstekend om de stemming erin te houden.

Rond 21:30 uur werd de Zijdewinderkermis weliswaar een dag eerder als gebruikelijk afgesloten door het kermiscomité die er ondanks alles een bijzonder geslaagd en waar dorpsfeest van hebben weten te maken.