SCHAGEN - Om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en de inzet in werk van inwoners van Schagen zijn Heliomare Arbeidsintegratie en Preventiecentrum Lijf & Visie per 1 maart een samenwerking aangegaan op het gebied van revalidatie/re-integratiedienstverlening. Beide organisaties hebben hun eigen kennis en kunde. Door deze te bundelen ontstaat een waardevolle aanvulling in de regio. De gezamenlijke activiteiten vinden plaats op bij Lijf & Visie aan de Wielewaal (zwembad).

In Noord-Holland worden door Heliomare en lokale partners reeds geruime tijd succesvolle multidisciplinaire interventies uitgevoerd voor mensen die verzuimen in hun werk. Dit levert goede resultaten op het gebied van duurzame terugkeer naar werk. Nu met de samen-werking in ‘de Kop’ kunnen wij ook gezamenlijk blijven voldoen aan het bieden van deze dienstverlening ‘dichtbij huis’.

Snel handelen bij (dreigend) verzuim van werk

Als iemand vanwege gezondheidsklachten dreigt te verzuimen van werk of inmiddels is uitgevallen, is het belangrijk om daar snel en adequaat op te reageren. Dat is zowel in het voordeel van de werknemer als de werkgever. Het is dan mogelijk om als werknemer bij Heliomare Arbeidsintegratie een Quickscan te doen waarbij door meerdere disciplines onderzoek wordt gedaan en vervolgens een advies wordt gegeven wat nodig is om verzuim te voorkomen of

om weer aan het werk te gaan. Na het doorlopen van de Quickscan kunnen diverse multidisciplinaire trainingen (interventies) worden geadviseerd. Deze trainingen geeft Heliomare Arbeidsintegratie samen met Lijf & Visie vorm.

Trainingen

De trainingen in groepsvorm duren 15 weken met een frequentie van twee dagdelen per week. Tijdens deze periode maakt de deelnemer gebruik van onderstaande mogelijkheden:

- Persoonlijke gesprekken met de psycholoog;

- Training en begeleiding door een ervaren fysiotherapeut;

- Advies vanuit een multidisciplinair team met kennis en expertise;

- Ondersteuning en advies vanuit de werkcoach.


Er kan een keuze worden gemaakt uit verschillende interventies: Multidisciplinaire arbeidstraining; Gezond Omgaan Met Stress (GOMS), Vitaal naar Werk. Na elk traject is na 6 weken een evaluatiemoment met de deelnemer en het behandelteam. Desgewenst kan iemand na de training bij Lijf & Visie terecht voor verschillende activiteiten om vitaal te blijven. Hierdoor biedt de samenwerking tussen Heliomare Arbeidsintegratie en Preventiecentrum Lijf & Visie een totaaloplossing voor duurzame terugkeer werk en een vitale leefstijl.

Meer informatie is te vinden op de volgende websites www.heliomare.nl/arbeidsintegratie, www.vroegeinterventie.nl en https://www.lijfenvisie.nl.