NOORD-HOLLAND - In maart hebben de vmbo-scholen in de Kop van Noord-Holland gezamenlijk een subsidie aangevraagd in het kader van de regeling Sterk Techniekonderwijs van het ministerie van OCW. Op 1 juli is bekend geworden dat de subsidieaanvraag is toegewezen. De scholen ontvangen in de periode 2020-2023 in totaal ruim 3,2 miljoen euro om de gezamenlijk ingediende plannen uit voeren. Die plannen zijn gericht op het realiseren van regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs in het vmbo.


In het voorjaar van 2019 hebben de kernpartners Regius College Schagen, Scholen aan Zee en rsg Wiringherlant samen met de regiopartners OSG De Hogeberg en het Clusius College concrete plannen gemaakt ter onderbouwing van de subsidieaanvraag waarvan ook het praktijkonderwijs en het vso in de regio kunnen profiteren. Het ROC Kop van Noord-Holland was ook betrokken vanwege de intensieve samenwerking die er nu al is en omdat een optimale aansluiting en dus doorstroming naar het mbo van de techniekleerlingen van groot belang is. Ook het bedrijfsleven in de regio en de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland participeerden in het overleg.

Met de subsidie die nu is toegewezen gaan de samenwerkende partners vanaf 2020 het techniekonderwijs in het vmbo kwalitatief versterken door opleidingen te behouden en te vernieuwen en de techniekafdelingen te moderniseren o.a. door het aanschaffen van nieuwe apparatuur. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in gezamenlijke professionalisering van techniekdocenten. Tot slot gaan de partners de werving en instroom vanuit het basisonderwijs en vmbo-onderbouw naar de technische profielen vergroten met als uiteindelijk doel een toename van de doorstroom naar de techniekopleidingen van het mbo. Dit alles in samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

De plannen sluiten naadloos aan bij De Kop Werkt!, het regionale stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Door de komende jaren het technisch vmbo te versterken draagt ook het onderwijs actief bij aan een toekomstbestendige regio!