SCHAGEN - Het bestuur van de Westfriese Folklore heeft helaas moeten besluiten tot het afgelasten van de Westfriese donderdag op 19 augustus a.s., die in het teken zou staan van het ringsteken op de Markt te Schagen.

Oorzaak is de enorme stijging van het aantal besmettingen met het Corona virus, die de regering heeft doen besluiten recent aangekondigde versoepelingen terug te draaien.

De aanvankelijke hoop op het vervallen van de zogenaamde anderhalve meter maatregel is hiermee de bodem ingeslagen. Het organiseren van de optocht en het ringsteken is onmogelijk zolang deze maatregel van kracht is.

Voor allen die de Westfriese Folklore een warm hart toedragen is dit uitermate teleurstellend. Het bestuur richt nu vol goede moed de blik op volgend jaar. Hopelijk kan dan, na een afwezigheid van twee jaar, weer een volledig seizoen met de bekende 10 Westfriese donderdagen worden georganiseerd.

Net als vorig jaar zal wel een tweetal Kronieken worden uitgebracht. De eerste verschijnt eerdaags en de tweede zal naar verwachting in oktober verschijnen.