NOORDDUINEN - Vanaf vandaag is de schaapskudde en schaapsherder weer actief in de Noordduinen. Bent u aan het wandelen of fietsen in dit natuurgebied? Let dan even op, het is een betoverend gezicht die witte schapen op het grijze duin. De schapen grazen hier om de vergrassing en verruiging in te perken en helpen hierbij de duinkonijnen, die het door hun lage aantal het alleen niet meer redden. Ze zijn er nu voor de tweede ronde dit jaar, om de nieuwe grasgroei af te grazen vlak voor de winter begint. Dus grijp je kans om te genieten van de kudde in het landschap.


Boswachter Tim Zutt van Landschap Noord-Holland: “Een kudde zien is indrukwekkend, de hond die de schapen begeleidt, maar juist ook de schapen zèlf: het zijn harde werkers en ze komen precies daar waar machines niet kunnen komen. Als ze klaar zijn met grazen, reizen de schapen weer door naar een ander natuurgebied, maar komen volgend jaar weer terug als het nodig is. De schapen aaien kan alleen niet, daarvoor moet je naar een kinderboerderij.” Nederland telt nog zo’n honderd schaapskuddes, die helpen in het natuurbeheer.

Volg de boswachter (Tim) via twitter.