SCHAGEN - Automobilisten en andere verkeersdeelnemers worden er met borden langs de weg voor gewaarschuwd. Om met de nodige voorzichtigheid te rijden op de buitenwegen van Schagen. Er kan modder op de weg liggen, dat door regen ook nog eens nat en daardoor spekglad kan zijn.


Waarschuwingsborden in de berm wijzen er ook dit najaar weer op. Degenen die modder op de weg aantreffen, worden verzocht dit te melden via Regio Control (24 uur): 0226-360285. De gemeente Schagen waardeert dit bijzonder. 
"We wijzen met nadruk op de plicht van de agrariërs om de weg schoon te houden tijdens de koolcampagne. Veel agrariërs zorgen hier prima voor. Het komt echter nog steeds voor dat sommige tractoren direct van het land de weg oprijden. De brokken klei vallen van de wielen op straat en als het dan ook nog regent, maakt het slijk de weg compleet slipgevaarlijk. Dit kan natuurlijk niet en het mag ook niet. De wielen horen te worden schoongemaakt voordat de tractor aan het verkeer gaat deelnemen. Of de weg wordt onmiddellijk na de tractor schoongemaakt", meldt een woordvoerder van de gemeente.


Controle

De koolcampagne is begonnen. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ geldt ook hier. "Als gemeente controleren we tijdens de uren van de dag of de agrariërs zich aan de eisen houden. ’s Avonds en in het weekend doet Regio Control dit. Als wegvervuiling wordt geconstateerd, zoeken we de veroorzaker. Die wordt gevraagd de weg schoon te maken. Als dit uitblijft, wordt de weg in opdracht van de gemeente schoongemaakt op kosten van de vervuiler. Ook wordt de politie ingeschakeld bij gebleken overtreding."