SCHAGEN - Sinds de lancering van ons initiatief hebben we veel positieve reacties en ideeën gekregen. Veel van die ideeën kunnen we doorvertalen naar ons verkiezingsprogramma dat we verder samen met de bewoners van onze dorpen zullen uitwerken. Dit gaan we doen tijdens “inloop-inspraak sessies” die in november plaatsvinden. De exacte planning wordt via social media gedeeld en uiteraard ook op onze website www.partijonsdorp.nl

Uit een van de reacties borrelde ook de naam “ONS DORP” op. Omdat die naam zo helder verwoordt wat de inwoners voelen en vinden en daarmee zo sterk is, hebben we daar nu al over besloten. Hieruit spreekt de liefde en zorg voor onze respectievelijke dorpen en ook de wens om gehoord te worden. Daar staat “ONS DORP” voor.

Ook hierbij het filmpje Partij 'Ons Dorp', een nieuw geluid voor Bergen, Egmond en Schoorl. - YouTube

Je hoort binnenkort weer van ons!!