SCHAGEN - De voorbereiding op de veekeuring heeft met problemen te maken.

Het fosfaatreductieplan moet er in voorzien dat de Nederlandse veestapel onder het zogenaamde fosfaatplafond blijft. Om alle “lekken te dichten” is ook voor de houder van  alleen vleesvee een regeling ingesteld. Deze regeling komt erop neer dat de houder te maken krijgt met een boete wanneer er na 15 december 2016 op het bedrijf meer dan 2 grootvee-eenheden zijn aangevoerd.

In de praktijk betekent dit dat voor inzenders thuiskomst van een bezoek aan de Paasvee-tentoonstelling aanvoer betekent.

Deze regel geldt niet als de betreffende veehouder met z’n aantallen niet boven het aantal van 15 december 2016 uitkomt. Men moet dus continu rekenen en checken of dit niet het geval is.

Als Paasvee-bestuur hadden wij goede hoop dat deze regel, voor aan- en afvoer naar de tentoonstelling van tafel zou verdwijnen voor 5 april a.s.. Het ziet er echter naar uit dat dit niet het geval is, zodat het voor deelnemers in de categorie weidevee/fokkerij lastig kan zijn om deel te nemen.

Voor de categorie slachtvee spelen deze problemen niet, omdat deze dieren niet meer terug gaan naar het bedrijf.

Wanneer er ontwikkelingen zijn, zullen wij dit publiceren op onze website.

www.paasveeschagen.nl