SCHAGEN - Vorige week is de collecte voor het Prinses Beatrix Fonds in Schagen gehouden. De opbrengst mocht er zijn. De collectanten haalden samen een mooie opbrengst op van € 3.280 voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

De opbrengst is een stuk hoger mede dankzij een nieuwe coördinator in de wijk Hoep noord/zuid, Gerda Langendijk, de andere coördinatoren en alle collectanten. Mevrouw van As, coördinator van de wijk Waldervaart heeft aangegeven na dit jaar te stoppen dus wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor de Waldervaart. Mevrouw van As is bereid de nieuwe coördinator te voorzien van informatie voor het uitvoeren van de taak. Mocht u interesse hebben om volgend jaar de collecte in de wijk Waldervaart te coördineren (uitgifte en inname van de collectebussen) dan kunt u contact opnemen met Mike Mooij (0224-216139 of g.l.mooij@planet.nl).

Ook dit jaar weer een bijzondere vermelding is op zijn plaats voor de heer Vader. Hij heeft dit jaar met een aantal vrijwilligers de collecte in Sint Maartensbrug en Burgerbrug verzorgd. Daar haalden zij weer ruim € 800,- op. Namens het Beatrixfonds iedereen bedankt voor de medewerking en de giften