OUDE NIEDORP - Onlangs is een vissteiger voor mindervalide vissers aan de kanaal Alkmaar-Kolhorn opgeleverd door de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe vissteiger voor mindervalide vissers gerealiseerd in Oude Niedorp, gemeente Hollands Kroon. De steiger ligt langs de Niedorpervaart, ter hoogte van Tulpenkade - Leijerdijk. Eerder legde de provincie hier ook nieuwe sportvisplekken aan. De steiger is gecombineerd met geplande werkzaamheden aan de oevers.

Genieten van natuur en sport
Vissteigers bieden voor ouderen en mindervaliden de mogelijkheid om naar buiten te gaan en te genieten van de natuur en sport. Deze steigers geven een mooie invulling aan het Nationaal Sportakkoord waarin sporten en bewegen voor iedereen centraal staat. De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen en dat sporten en bewegen leuk en veilig is. Sportvisserij MidWest Nederland is blij met de steiger: door het aanleggen van deze duurzame vissteigers geeft de provincie invulling aan de ambitie dat ook sportvissers die minder mobiel zijn op een veilige manier kunnen vissen.

Werkzaamheden combineren
In de voorbereiding van het oeverproject aan de Niedorpervaart onderzocht de provincie welke randprojecten konden worden meegenomen, zoals natuurvriendelijke oevers, faunapassages en in dit geval dus ook: vissteigers. De vissteigers zijn gefinancierd met geld vanuit de ‘Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’.

Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. De oevers met hun bloeiende planten en rijke rietkragen zijn niet alleen een genot om langs te wandelen of fietsen, ze hebben ook een belangrijke functie. Hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren.