SCHAGEN - De provincie Noord-Holland stelt op vrijdag 9 juni 2017 de vernieuwde Lasschoterbrug (N241) over het kanaal Schagen-Kolhorn open voor al het verkeer. De oude brug is gesloopt en vervangen door een bredere brug.

Net als de vernieuwde Provincialeweg (N241) die inmiddels voor een groot deel aangelegd is. De Lasschoterbrug is onderdeel van de herinrichting van de N241 en verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied.

Werkzaamheden parallelweg

Om de hinder te beperken werd tijdens de vervanging van de Lasschoterbrug het verkeer via de parallelweg over de nieuwe parallelbrug geleid. Zodra de Lasschoterbrug open is kan de parallelweg verder ingericht worden. De parallelweg wordt daarom afgesloten vanaf de Kanaalweg (N248) tot en met de Snevert voor doorgaand verkeer. De parallelweg is bedoeld voor landbouwverkeer en bestemmingsverkeer en kan vanaf 31 juli 2017 in gebruik genomen worden.

Fietspad langs N241deels open

Vanaf 9 juni is het fietspad langs de Provincialeweg (N241) vanaf de Lasschoterbrug tot aan de Haringhuizerweg (bedrijventerrein Witte Paal) ook open.

Werkzaamheden fietsstraat

Van 7 juni tot begin juli wordt de fietsstraat tussen de Haringhuizerweg en Moerbeek voorzien van rood asfalt. In het midden van de weg komt een ribbelstrook, om het autoverkeer dat te gast is af te remmen en te attenderen op de fietsers. De fietsstraat wordt in delen aangepakt, zodat verkeer vanaf de Tolkerdijk altijd richting de Haringhuizerweg óf de Moerbeek kan rijden om daar over te steken naar de parallelweg aan de oostkant.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail: infoN241@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen op  www.noord-holland.nl/N241. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij het Infopunt N241 van Boskalis aan de Havenstraat in Zijdewind (ketenterrein tegenover nr. 121), open op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.