PETTEN - Het nieuwe strandbeleid voor Petten is begonnen met een vraag van ons als gemeente. Aan ondernemers en andere betrokkenen bij het strand van Petten: hoe maken we samen van Petten een nóg aantrekkelijker badplaats? Er volgde een intensieve dialoog over veiligheid, activiteiten, genieten van rust etc. Op basis van deze interactieve evaluatie van het beleid heeft het gemeentebestuur het strandbeleid aangepast. Het nieuwe strandbeleid ging in op 1 juni.

De zomer van 2016 was het eerste strandseizoen na de ingrijpende metamorfose van het strand van Petten. Wij vonden het belangrijk om na dit eerste seizoen het beleid te evalueren: draagt het voldoende bij aan de aantrekkelijkheid en de veiligheid van het strand? Aan de ene kant kun je vanwege de veiligheid niet alles goed vinden. Auto’s kunnen er niet zomaar rijden tussen de strandgasten door. Zwemmers mogen niet in gevaar komen door jetski’s of waterscooters, brandgevaarlijk gedrag is niet toegestaan enzovoort. Maar we willen niet zomaar alles verbieden. Want degenen die op het strand werken, er vaak recreëren of er in de buurt wonen, weten veel beter wat er speelt. Daarom werden voor de evaluatie alle betrokkenen uitgenodigd. Burgemeester Marjan van Kampen: “Of het nu om een groot project gaat of klein, wij luisteren graag naar onze inwoners. Wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen wij helpen? Wij willen onze dienstverlening blijven verbeteren en met elkaar Schagen een nog mooiere en fijnere plek maken om te wonen, te werken en te recreëren.”

Veranderingen

De besprekingen begonnen op 15 november 2016, bij de evaluatie van het nieuwe strandbeleid van Petten. Iedereen kon vertellen wat hij vond van de huidige indeling met activiteitenvakken. En hoe het beter kan. Dat leidde tot veranderingen in het beleid. Zoals dat jetskiërs alleen op het zuidelijke strand van Petten (activiteiten vak), alleen tussen 19.00 en 21.00 uur en alleen met ontheffing mogen varen. Snel varen is alleen toegestaan 250 meter uit de kust, in genoemd vak. De discussie ging erover of dat niet gewoon vrij is toegestaan of onder voorwaarden. Met inbreng van de dorpsraad Petten is voor ontheffing gekozen. Bij wijze van proef voor 2017 worden maximaal 5 ontheffingen verleend, als de gemeenteraad op 27 juni 2017 de APV wijzigt.

De strandopgangen van Petten krijgen een slagboom om ongewenst autoverkeer te voorkomen. Ontheffing kan worden verkregen voor vervoer van invaliden, voor paviljoenhouders om hun werk te kunnen doen en voor beroepsvissers. In het strandbeleid staat dat auto’s met trailer en boot bij Petten Zuid zonder vergunning het strand op mogen voor het in en uit het water laten van de boot. De auto’s met trailer en boot kunnen zich laten registreren, waarna zij toegang krijgen tot de opgang Hondsbossche. Een ontheffing voor het rijden op de opgang en op strand is daarmee niet nodig. Voor surfers blijkt het noordvak goed te voldoen en dus blijft dit bestaan. Misschien verandert dat weer als er strandhuisjes komen, dan is wellicht opnieuw evaluatie nodig: Alleen de bestaande surfscholen en die voor het sportpaviljoen krijgen toegang tot het strand. Surfers kunnen van 1 oktober tot 1 april overal surfen. In de zomer is dat anders: dan mogen zij alleen het water ingaan in het activiteitenvak voor surfers. Kampvuur was voorheen altijd verboden op strand Petten zoals bij de meeste andere stranden. Dit mede vanwege natuurbescherming. Het wordt nu beperkt mogelijk, bij het nog te bouwen strandpaviljoen in Petten zuid dat verder weg ligt van natuurgebied. Deze en andere maatregelen zijn te lezen in het nieuwe strandbeleid.

In de evaluatie kwamen ook andere punten aan de orde, die niet in het beleid passen maar wel meetellen. Zoals plaatsen voor de fietsen, doorgaande fietsroute naar Sint Maartenszee, verlichting en dergelijke. Deze worden als wens verder behandeld.

Het nieuwe strandbeleid is op 9 mei vastgesteld door burgemeester en wethouders. De wijzigingen in het strandbeleid en het uitvoeringsbesluit traden in werking op 1 juni 2017. De APV verandert op 27 juni 2017, als de gemeenteraad instemt. De betrokkenen zijn en worden allen op de hoogte gehouden van het proces.