SCHAGEN - De provinciale weg N245 loopt van Alkmaar naar Schagen. Die weg heet de Schagerweg. Voorheen veranderde de naam bij de kom van stad Schagen in ‘Westerweg’ maar dat is nu voorbij. Schagerweg is de naam voor de gehele N245.

De provinciale weg N245 loopt van Alkmaar tot aan de kruising met de N248 in Schagen. Het overgrote deel van de N245 heette Schagerweg; tot aan de woonplaatsgrens van Schagen. Daar kreeg de N245 de naam Westerweg. De naam Westerweg wordt echter ook gevoerd voor de weg aan de oostkant van de haven van Schagen. Hierdoor ontstonden er steeds vaker problemen met de vindbaarheid. Met name voor de hulpdiensten leverde dat problemen op. Vaak was niet duidelijk of men op de Westerweg N245 moest zijn of op de Westerweg langs de haven.

In overleg met de politie hebben we als gemeente Schagen daarom de N245 met de naam Westerweg gewijzigd in Schagerweg. Op deze manier vindt er een logische doortrekking plaats van de naamgeving voor de N245, namelijk Schagerweg. Ook geeft dit geen problemen voor bewoners die dan een adresverandering zouden hebben, want langs de N245 zijn geen adressen/bewoners.

De weg langs de oostkant van de haven blijft de naam Westerweg houden, dit mede gezien het feit dat zich hieraan wel bewoners met hun adressen bevinden.