WEST-FRIESLAND - Van 16 tot 20 mei aanstaande oefenen militairen van de genie en crisismedewerkers van het hoogheemraadschap op diverse locaties in West-Friesland. Op verschillende plekken zullen zich gefingeerde noodsituaties voordoen. Met een civiel-militaire samenwerking worden deze watersnoodsituaties het hoofd geboden.

De oefening maakt onderdeel uit van een intensief gezamenlijk trainings- en opleidingstraject van hoogheemraadschap en Defensie. De noodsituaties die in de week van 16 tot en met 20 mei worden nagespeeld, maken deel uit van dit traject. Doel van de oefening is vertrouwd te raken met elkaars processen en werkwijzen, alsmede elkaars ervaring en materieel.

Locaties

Er zal geoefend worden op diverse plekken in de gemeenten Schagen, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. Het betreft dan diverse noodsituaties, waarbij pompmateriaal moet worden aangevoerd en opgebouwd, een dijk moet worden beschermd tegen wateroverslag en delen van polders moeten worden gecompartimenteerd. De betreffende gemeenten en de veiligheidsregio zijn op de hoogte van deze oefening.
Ter plaatse van de oefenlocaties zal het verkeer indien nodig worden omgeleid. Het begeleiden van verkeersstromen is onderdeel van de oefeningen.

Zichtbaarheid

De aanwezigheid van militairen en waterschappers en hun respectievelijke voertuigen en materialen zullen in het oog springen. Zowel hoogheemraadschap als Defensie hechten waarde aan een zo groot mogelijke openheid. Daarom wordt deze oefening van te voren aangekondigd. Wij kunnen ons voorstellen dat de aanwezigheid van militairen en waterschappers in een (fictieve) noodsituatie vraagtekens oproept. Echter kan zich ten alle tijde een noodsituatie rondom water voordoen, waarbij het hoogheemraadschap de assistentie en expertise van de genie moet inroepen. Tijdens de oefening proberen wij de overlast te beperken, maar geheel voorkomen kunnen wij dit niet.

Samenwerking

Tijdens deze oefening werken hoogheemraadschap en genie samen. De genie als onderdeel van Defensie, bouwt en onderhoudt complete (militaire) infrastructuren. Denk aan wegen, bruggen, nutsvoorzieningen. De genie voert deze taken uit voor de gehele krijgsmacht, in Nederland of in een missiegebied. Daarnaast ondersteunt de eenheid op verzoek ook Nederlandse civiele organisaties. In die hoedanigheid kan de genie bijspringen bij bijvoorbeeld wateroverlastsituaties. Om dat in noodsituaties zo goed mogelijk te kunnen, is het zaak om dit te trainen en te oefenen. Het hoogheemraadschap op zijn beurt wil deze samenwerking in noodsituaties ook zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom slaan beide organisaties de handen ineen, om samen in staat te zijn een onverhoopte calamiteit het hoofd te bieden.