SCHAGEN - Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) organiseert op vrijdagochtend 11 oktober een interactieve cybercrime-training voor MKB-ondernemers in Schagen. En dat is niet zonder reden. Deze gratis masterclass is onderdeel van de landelijke campagne ‘Eerst Checken, dan klikken!’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die eind mei werd afgetrapt. Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem en ondernemers zijn in toenemende mate de dupe. De doelstelling is het beïnvloeden van de mindset. Deelnemers krijgen handvatten om cybercrime te voorkomen, gedragsverandering bij werknemers te stimuleren en gevolgschade te beperken.


Bewust met hackers aan tafel
Het programma van de masterclass, dat is samengesteld met cyber security experts, de politie, gemeente Schagen en lokale ondernemersverenigingen, start op vrijdag 11 oktober om 07:00 uur met een ontbijt in SkagaVenture. Midden in de Week van de veiligheid. Het is de zesde masterclass van een reeks die komende maanden in Noord-Holland wordt georganiseerd. Ook Den Helder en Purmerend worden binnenkort bezocht. Een ethical hacker deelt ervaringen van en met gedupeerde ondernemers en geeft praktische tips en trics aan de deelnemers. We geven inzicht in het gedachtengoed, de motieven en de methodieken van de moderne cybercrimineel en dan blijken bestaande voorzorgsmaatregelen lang niet altijd de juiste’, benadrukt Projectleider Cybercrime en ondernemer Bernard Klaassen. ‘We denken als ondernemers goede oplossingen te hebben, maar de techniek heeft ons vaak al ingehaald.

De snelheid waarmee cybercrime zich ontwikkelt is ongelooflijk. Het is een miljardenbusiness, niet meer te stoppen. Er is een compleet businessmodel ontstaan rondom ransomware, ondernemingen worden met een druk op de knop volledig lam gelegd, zoals Asco Industries vorige week nog. En te vaak begint het met menselijk falen; slechte wachtwoorden, een ondoordachte klik of onvoldoende controle op de veiligheid. Daarom focussen we in de trainingen op het veranderen van gedrag van ondernemers zelf, maar vooral ook van hun medewerkers.’ Deelnemers ontvangen na afloop dan ook de praktische “Toolbox Cybercrime” waarmee ze direct verbeteringen kunnen doorvoeren en eenvoudiger aangifte kunnen doen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich online inschrijven.

Overheden, politie én ondernemers werken samen
|
Als onderdeel van de landelijke cybercrime-campagne ‘Eerst Checken, dan klikken!’ werd ook de MKB Phishing Test ontwikkeld. Werknemers van MKB-organisaties worden in nauwe samenwerking met de aangemelde bedrijven in het geheim onderworpen aan een test om veiligheid en cyber-weerbaarheid van de organisatie in kaart te brengen en te verbeteren. ‘Uit de enquetes die afgelopen periode bij ondernemers in Haarlem en Haarlemmermeer werden afgenomen en de gesprekken met werknemers op de vloer, blijkt wel dat weinig bedrijven protocollen hebben op het gebied van cybercrime’, benoemt Klaassen. ‘In de praktijk zijn weinig werknemers op de hoogte van de do’s en don’ts en vult iedereen “cyberveiligheid” op zijn of haar manier in. Dat dit een groot risico is hoeven we niet uit te leggen. Wees bewust van de gevaren en bereid je organisatie en team goed, dat voorkomt een hoop ellende.’