SCHAGEN - Eind augustus was er sprake van een grote vissterfte in zuurstofloos binnenwater in Schagen. Sportvissers en buurtbewoners in de directe omgeving van het water hebben de massale vissterfte gemeld bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het hoogheemraadschap heeft hierop actie ondernomen. Het calamiteitenteam van Sportvisserij MidWest Nederland is donderdag 2 september naar Schagen gegaan.

In samenwerking met de gemeente Schagen, HHNK, de lokale hengelsportvereniging HSV De Baars en Sportvisserij MidWest Nederland heeft het calamiteitenteam van Sportvisserij MidWest Nederland een plan van aanpak gemaakt om de resterende vissen te redden.

De rol van het calamiteitenteam is bij deze calamiteit de situatie inschatten, het zuurstofgehalte in het water meten, advies geven aan HHNK en de uiteindelijke afvissing regelen.

Samen met de medewerkers van VisAdvies en vrijwilligers van HSV De Baars is zoveel mogelijk nog levende vis afgevangen en uitgezet in de nabijgelegen polder en viswater Schagerwiel. Karpers, zeelten, brasems, snoeken en veel kleine witvis zijn overgezet.

De sloten aan de Scoleksterlaan, Gruttolaan en Menisweg vallen onder hetzelfde zo geheten peilvlak. De sloten zijn allemaal ondiep en zuurstofarm, compleet dichtgegroeid met kroos en veel ‘afval’ in het water. Denk hierbij aan takken en bladeren van overhangende bomen. Daarnaast komt er een hemelwaterafvoer uit in één van de sloten, wat tevens zuurstofarm water het stelsel inbrengt.

Voordat er nieuwe vis in dit water uitgezet kan worden, zal eerst groot onderhoud aan deze wateren dienen plaats te vinden. “Dus eerst maaien, uitbaggeren en dan nieuwe vis er in voor gezond water”, aldus Joep Korteland van HSV De Baars uit Schagen.

Zie jij ook vissen in nood en weet je niet bij wie je dit kan melden? Je leest alles over vissen in nood op www.visseninnood.nl.