ALKMAAR - Dat constateert het Mantelzorgcentrum in het jaarverslag over 2020 dat zij deze week presenteert. Directeur Truus Oud ziet dat ‘onder deze bijzondere omstandigheden en de ervaren druk de zelfredzaamheid en de inzet van eigen kracht is toegenomen. Echter; we kunnen niet stellen dat de belasting hierdoor is afgenomen. Daarvoor is het te vroeg en zijn andere factoren zoals toegenomen eenzaamheid en meer zorgtaken door wegvallende zorg, een veel gemeld probleem voor mantelzorgers.’

Het Mantelzorgcentrum heeft hierop de dienstverlening aangepast en (latente) hulpvragen vroegtijdig opgespoord en opgepakt. Maar nu de omstandigheden rondom corona niet veranderen, is het de vraag of mantelzorgers het zorgen voor hun naaste kunnen blijven volhouden. Het Mantelzorgcentrum zet in op het behoud van preventieve steun om mantelzorgers gezond te houden en roept andere organisaties, en gemeenten, op hierbij aan te sluiten. De jaarverslagen zijn, per gemeente, te lezen op de website van het Mantelzorgcentrum; https://www.mantelzorgcentrum.nl/wat-doen-wij/subsidie

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is in 2020 goed van start gegaan. Het Mantelzorgcentrum biedt deze ondersteuning in heel Noord-Holland Noord. Via onafhankelijke cliëntondersteuning helpt het Mantelzorgcentrum mantelzorgers, van wie de naaste een Wlz-indicatie heeft, met het wegwijs maken in de ingewikkelde wereld van de langdurige zorg.

Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland Noord, actief van de gemeente Heiloo tot aan Den Helder. De belangrijkste opdracht is mantelzorgers te ondersteunen zodat zij de zorg kunnen geven en daar zelf gezond bij blijven.