SCHAGEN - Het Mantelzorgcentrum zet, in samenspraak met GGD Hollands Noorden, extra in om de vragen op te vangen die mantelzorgers hebben over de coronatesten die de GGD aanbiedt aan mantelzorgers. Vragen over de gang van zaken rond de test, over beschermende middelen maar ook het regelen van hulp bij ziekte, vervanging van de mantelzorger, hebben prioriteit bij het Mantelzorgcentrum. Mantelzorgers die vragen hebben, nemen contact op met het Mantelzorgcentrum: 0224 – 74 50 59

Met de coronatest komt er een einde aan onzekerheid van veel mantelzorgers. Mantelzorgers willen blijven zorgen, maar zijn vaak bang hun naaste te besmetten. Bovendien hebben zij veel vragen. Mantelzorgers die corona gerelateerde klachten hebben, melden zich aan via de website van GGD Hollands Noorden: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/infectieziekten/coronavirus/teststraat.aspx De tussenkomst van een huisarts is niet nodig.

Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland Noord, actief van de gemeente Heiloo tot aan Den Helder. De belangrijkste opdracht is mantelzorgers te ondersteunen zodat zij de zorg kunnen blijven geven en daar zelf gezond bij blijven.