SCHAGEN - Enthousiaste jongeren van De Schar in Schagen zijn op zoek naar klussen die binnen de dagbestedingslocatie uitgevoerd kunnen worden. Zo worden zij in een veilige en stabiele woon- en leeromgeving gestimuleerd om hun mogelijkheden in te zetten voor de maatschappij. Hiervoor zoekt De Schar lokale ondernemers die klussen aanbieden aan deze jongeren.

Wat is De Schar?
De Schar in Schagen is een behandelcentrum voor jongeren met meervoudige problemen die samenhangen met hun (licht) verstandelijke beperking. Zij hebben beperkingen op het gebied van hun cognitieve ontwikkeling. Deze jongeren hebben een andere manier van prikkelverwerking en begrijpen vaak niet hoe ze in verschillende sociale omgevingen moeten handelen. Daarom biedt De Schar ze ondersteuning bij diverse aspecten van het dagelijks leven, zoals het oplossen van sociale problemen. Op het terrein van De Schar zijn allerlei voorzieningen aanwezig zoals een school, dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

Ontwikkeling
(Kort)durende arbeidsklussen zonder grote tijdsdruk die de jongeren in het arbeidslokaal kunnen uitvoeren, geven de jongeren aan het einde van de dag een goed gevoel. En zo leren zij vaardigheden, zoals op tijd komen, omgaan met werk- en pauze tijden, concentreren op het werk waarmee ze bezig zijn en het zorgvuldig en netjes afleveren van een opdracht.


Voorbeelden
U kunt bijvoorbeeld denken aan klussen, zoals:
· Inpakwerkzaamheden
· Goodiebags maken
· Sorteerklussen
· Stickeren
· Glaslatten in de grondverf zetten
· Eenvoudig montagewerk

Bent u ondernemer en heeft u het gevoel dat we iets voor elkaar kunnen betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken of wij uw bedrijf kunnen ondersteunen met arbeidsklussen. U kunt hiervoor contact opnemen met Erna Kunst, regisseur Participatie bij de Schar.

E-mail: e.kunst@prinsenstichting.nl
Telefoon: 06-51048665 (maandag, dinsdag en donderdag).