SCHAGEN - Op welke manier zou jij verzet laten zien? Op donderdag 27 juni om 20.00 uur geeft Ellen Touray in de bibliotheek Schagen een lezing over ‘Vuurvrouwen’. Tijdens deze interactieve lezing vertelt Touray, werkzaam bij Discriminatie.nl Noord Holland Noord, over vrouwen die op hun manier in verzet kwamen tegen de koloniale overheersing.


Als we aan de trans-Atlantische slavernij denken dan denken we vaak aan de tot slaaf gemaakten, het verdriet en de pijn van de ontmenselijking. Maar het was zeker niet het geval dat de tot slaaf gemaakten dit buigzaam ondergingen. Vanaf het begin af aan is er al verzet geweest, van kleine tot grote daden. Aan de hand van de verhalen en mythen gaan we op een creatieve manier in gesprek over de positie van de vrouw en de kracht in jezelf. De lezing wordt gehouden ter ere van Keti Koti, de van oorsprong Surinaamse feestdag op 1 juli om te vieren dat de slavernij door Nederland in Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft.

Tickets voor de lezing kosten € 3,50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Kaarten zijn te koop aan de balie of via de website op www.kopgroepbibliotheken.nl/activiteiten.