SCHAGEN - 2,5 miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en schrijven. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden, reizen met het openbaar vervoer en het begrijpen van informatie over gezondheid en zorg. In de gemeente Schagen gaat het om ongeveer 11% van de inwoners.

Veel laaggeletterden schamen zich. Ze wringen zich in allerlei bochten om hun probleem te verbergen. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat het probleem bestaat en de trucjes herkennen. Om die reden houdt het Taalhuis een publieksactie op 29 september van 11.00 uur tot 14.00 uur in de HEMA van Schagen, De SPAR in Petten en de bibliotheek in Tuitjenhorn.

Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan de medewerkers van het Taalhuis in gesprek met belangstellenden. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als: wat ervaart een laaggeletterde in het dagelijks leven, hoe is het om op latere leeftijd opnieuw naar school te gaan en wat doet het Taalhuis precies?

In het Taalhuis Schagen werken KopGroep Bibliotheken, Wonen Plus Welzijn, MEE & De Wering, Stichting Lezen & Schrijven, ROC Kop van Noord-Holland en de gemeente Schagen samen laaggeletterde mensen te bereiken en te ondersteunen.

Publieksactie Taalhuis op 29 september van 11.00 uur tot 14.00 uur in de HEMA Schagen, Nieuwstraat 15, SPAR Petten Plein 1945 10 en Bibliotheek Tuitjenhorn aan de Oostwal 6.