SCHAGEN - Walk&Talk is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden in de bibliotheek van Schagen. Elke tweede woensdag van de maand kunnen mensen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Een bijeenkomst start met koffie en thee en daarna bespreekt een deskundige een speciaal onderwerp.


Woensdagochtend 13 november komen Anneke Haleber en Ina Godrie langs, zij zijn loopbaanadviseur bij het Leerwerkloket Noord Holland Noord. Ze geven informatie en advies over de combinatie leren en werken en ook over de arbeidsmarkt.


Deelname aan Walk&Talk is gratis, wel graag vooraf aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie van bibliotheek Schagen, Torenstraat 1A. De bijeenkomst begint om 9.30 uur.