SINT MAARTEN - Leerlingen van groep 5/6 van Basisschool De Zwerm in Sint Maarten, een locatie van Stichting Surplus, toonden op woensdag 29 juni trots de resultaten van hun acties uit de Toolkit Klimaatproof Schoolplein. Samen met Saskia Borgers, bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met onder meer duurzaamheid haar de portefeuille, hingen zij hun zelfgemaakte vogelhuisje op. Het is een van de onderdelen uit de Toolkit Klimaatproof Schoolpleinen waar kinderen mee aan de slag gaan om hun schoolplein klimaatvriendelijker te maken.

De Toolkit Klimaatproof Schoolplein is een samenwerking tussen De Helderse Vallei en HHNK. Deze toolkit voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs, laat de kinderen zelf nadenken en aan de slag gaan met het vergroenen van hun schoolplein. HHNK bestuurder Saskia Borgers vertelt waarom zij het zo belangrijk vindt dat het hoogheemraadschap deze toolkit heeft ontwikkeld: "De interesse voor natuur en milieu wordt al vroeg gewekt, als je op een leuke manier aandacht schenkt aan onderwerpen als biodiversiteit, het belang van water in en om school en het opwekken van energie".

Ook de kinderen vinden het belangrijk dat het schoolplein groener wordt en meer aandacht heeft voor dieren. Zij vertellen: "Het is goed voor het milieu en met het vogelhuisje vliegen er meer meesjes bij school. Als we ons nieuwe schoolplein hebben dan hergebruiken we dingen zoals regenwater met een regenton, we krijgen zonnepanelen en heel veel bomen."

Docent Dennis Ruiten is enthousiast over de toolkit omdat de kinderen er zelf mee aan de slag kunnen. "Door de dingen zelf te maken, denken ze beter na en onthouden ze het beter. Wij krijgen volgend jaar een nieuwe school, op deze manier leren wij waar ons nieuwe schoolplein aan moet voldoen."

Toolkit Klimaatproof Schoolplein
In de Toolkit Klimaatproof Schoolplein zitten filmpjes en instructiekaarten met opdrachten. De leerlingen starten met een schoolpleinscan en het ontwerp van een klimaatvriendelijker schoolplein waarin ze gaan vergroenen en verrijken. Hierbij leren ze over het belang van biodiversiteit. Daarna gaan ze aan de slag met het toepassen van maatregelen op het schoolplein die bijdragen aan:
- Minder wateroverlast door tegels te verwijderen en bloemen te zaaien;
- Minder verdroging door het planten van vaste planten die verdamping uit de kale grond voorkomen;
- Minder hittestress door bomen en struiken te planten die zorgen voor schaduw;
- Meer biodiversiteit door nestkastjes en een insectenhotel voor vogels en insecten die op het groene schoolplein afkomen.

De Toolkit Klimaatproof Schoolplein is voor basisscholen in de gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen gratis te bestellen bij De Helderse Vallei. Eén toolkit per school en er is een beperkt aantal beschikbaar, op=op. Het hoogheemraadschap werkt er aan om de toolkit komend voorjaar in meer gemeenten in Noord-Holland aan te bieden.