SCHAGEN - Leerlingen van het Clusius College in Schagen gaan aan de slag met een lespakket voor agrarische drones. Met het Agridrone en Datapakket worden de leerlingen van de groenschool beter voorbereid op een toekomst in de agrarische wereld, waar drones steeds vaker worden ingezet. Het lespakket is door Match2020 en Greenport NHN gefinancierd. De video van de overhandiging van het lespakket valt te zien via deze link.

Drones, data en precisietechnieken zijn belangrijke technieken in de verduurzaming en toekomst van de agrarische sector. De vraag naar kwaliteitsproducten blijft onverminderd hoog, maar boeren moeten innovatief te werk gaan om de kwaliteit te waarborgen. Zo moeten volgens Europese regels bijvoorbeeld in 2030 50 procent minder gewasbeschermingsmiddelen en 20 procent minder meststoffen gebruikt worden. Een enorme opgave, waar de techniek een oplossing in kan bieden. Daarom wordt er momenteel internationaal en nationaal kennis en ervaring opgedaan met de inzet van drones, data en precisietechniek.

Het is daarom ook heel erg belangrijk dat agrarische werknemers van de toekomst met deze middelen leren om te gaan. Om die reden is het lespakket Agridrone en Data onlangs aangeboden aan het Clusius College, waar jongeren vanaf de tweede klas van de middelbare school hiermee aan de slag gaan. Het pakket bestaat uit een drone en digitaal lesmateriaal waarmee leerlingen voorbereid worden op het behalen van hun dronecertificaat

Wethouder Theo Meskers, bestuurlijk trekker van Match2020, stelt dat de agrarische sector voor de Kop van Noord-Holland van groot belang is. “We hebben een onvoorstelbaar innovatieve agri-foodsector in de Kop, waarmee we de wereld van voedsel voorzien. Om dat te kunnen blijven doen, moeten we investeren in de werknemers van de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat ze voldoende toegerust zijn om aan de slag te gaan bij bedrijven in deze regio, zodat ze die ook kunnen versterken met hun kennis.”Jeroen Noot, programmamanager van Greenport NHN: “De afgelopen jaren zien we vanuit de Greenport NHN een versnelling in de duurzaamheidsambities van overheden. Dit betekent dat ondernemers echt aan de bak moeten om alternatieven te vinden voor de gangbare werkwijze. Om dit goed te kunnen doen is er ook personeel nodig met de juiste vaardigheden. Dit lespakket is een belangrijke stap om nieuwe kennis en vaardigheden in de sector te krijgen.”

Rien van Tilburg, voorzitter college van bestuur van het Clusius College: “Nieuwe technologie is in veel sectoren niet meer weg te denken, ook in groen (zoals de land- en tuinbouw, in de hovenierssector en groenvoorziening en in het natuurbeheer). Dit lespakket sluit uitstekend aan bij de aandacht die wij aan technologie en techniek (willen) geven in ons onderwijs. Al onze leerlingen moeten tijdens hun opleiding kennismaken met nieuwe technische mogelijkheden.”

De Kop Werkt!
Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.