SCHAGEN - De eerste paal voor het nieuwe kindercentrum (IKC) de Ark aan de Vincent van Goghlaan in Schagen gaat op 30 juni symbolisch de grond in. Aannemer De Geus krijgt op die dag een kleurrijk versierd exemplaar overhandigd namens alle kinderen van Basisschool De Ark en kinderopvang ’t Hummeltje.

Lang hebben alle teamleden, ouders en kinderen naar deze mijlpaal uitgekeken. “Officieel gaat de bouw in de week van 12 juli van start. De oplevering staat gepland voor halverwege 2022. De verwachting is dan ook dat we het schooljaar van 2022-2023 kunnen starten in ons prachtige, nieuwe schoolgebouw”, vertelt directeur van de basisschool Tjallina Liebregts. Samen met Marga Hendriks, directeur-bestuurder van de overkoepelende kinderopvangorganisatie Kappio, werkt zij aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Opvang en onderwijs sluiten zo naadloos op elkaar aan.

Duurzame aanpak
De plannen voor het interieur en de buitenruimte krijgen ook steeds meer vorm. Voor de inrichting is een circulaire commissie opgericht met ouders en leerkrachten. Ook kinderen denken mee over hoe bestaande materialen gebruikt kunnen worden. “Zo stellen we een mooi voorbeeld voor onze leerlingen. De duurzame aanpak is verweven in ons onderwijs”, aldus Liebregts. Het bureau Inside Options helpt bij het ontwerpen van het duurzame interieur. De nieuwe lokalen staan via het overdekte buitenlokaal in directe verbinding met het groene schoolplein. Voor de buitenruimte is partner Space to Play ingeschakeld. “Een afvaardiging van leerlingen bespreekt onze ideeën voor een plein dat de fantasie prikkelt en de natuur goed zichtbaar maakt. Denk aan een insectenhotel, moestuintjes en een piratenboot. Geen kant-en klaar exemplaar, maar een platform met doeken en stokken”, Liebregts vervolgt: “In het komende schooljaar wordt het buiten lesgeven verder geïntensiveerd. Natuureducatie verzorgen we uiteraard buiten, maar bijvoorbeeld ook een rekenles. Zittend in de buitenkring of spelenderwijs. De combinatie met beweging geeft extra plezier én stimuleert de hersenen.”

Mijlpaal
Kinderen van de peuterschool en basisschool voorzien verschillende palen van een kleurrijke handafdruk. Afgevaardigden van De Geus Bouw, de gemeente, de school, stichting Kopwerk en Kappio slaan de palen onder toeziend oog van de kinderen symbolisch de grond in. “We staan op een gepaste, feestelijke manier stil bij de mijlpaal”, vertelt Marga Hendriks. “Samen bouwen we aan een fantastische plek en dat vieren we.”