PETTEN - De Hoge Flux Reactor in Petten is uitgeschakeld nadat een hoeveelheid verontreinigd water is gelekt in een kruipruimte. Volgens exploitant NRG is de de reactor veilig uitgeschakeld nadat de lekkage was ontdekt. Er is volgens NRG geen gevaar voor de omgeving. De lekkage is verholpen.

De lekkage ontstond tijdens geplande werkzaamheden. Medewerkers die de werkzaamheden uitvoerden zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

NRG doet nader onderzoek naar de oorzaak van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Ook wordt het grondwater in de directe nabijheid van de reactor in de gaten gehouden.

Geen beschermingsmaatregelen
Er is geen noodzaak tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor omwonenden, laat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) weten. De ANVS ziet toe op de verdere afhandeling van de gebeurtenis.